منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 10 بهمن 1395     |     کد : 370

امضاء قرارداد طرح مطالعاتی " برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری شهر تبریز "

.

در راستای انتخاب تبریز بعنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸، طرح مطالعاتی "برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری تبریز" بین شهرداری و دانشگاه هنر اسلامی تبریز منعقد گردید.

در راستای انتخاب تبریز بعنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸، طرح مطالعاتی "برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه گردشگری تبریز"  بین شهرداری و دانشگاه هنر اسلامی تبریز منعقد گردید و به امضا شهردار محترم و ریاست محترم دانشگاه هنر اسلامی تبریز رسید.

انجام این طرح مطالعاتی، تحت نظارت مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز بوده و در ادامه طرح جامع مصوب گردشگری تبریز و در راستای عملیاتی شدن آن با هماهنگی مراجع ذی ربط انجام خواهد شد .مدیر سایت