منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 14 شهريور 1396     |     کد : 372

اجرایی شدن قرارداد مطالعات راهبردی توسعه گردشگری تبریز با دستور سرپرست محترم شهرداری

با تدبیر و دستور سرپرست محترم شهرداری و اجرایی شدن قرارداد مطالعات راهبردی توسعه گردشگری تبریز کلیه فعالیتهای شهرداری در برنامه تبریز ۲۰۱۸ من بعد و در دوران شورای پنجم به صورت مطالعه شده، علمی و تخصصی و انسجام یافته انجام خواهند شد.

با تدبیر و دستور سرپرست محترم شهرداری و اجرایی شدن قرارداد مطالعات راهبردی توسعه گردشگری تبریز کلیه فعالیتهای شهرداری در برنامه تبریز ۲۰۱۸ من بعد و در دوران شورای پنجم به صورت مطالعه شده، علمی و تخصصی و انسجام یافته انجام خواهند شد. این قرارداد مابین شهرداری و دانشگاه هنر اسلامی تبریز منعقد شده و مرکز مطالعات و پژوهش شهرداری نیز نظارت آن را با هماهنگی کلیه متولیان ذی ربط عهده دار خواهد بود.

سرپرست محترم شهرداری در جلسه با مسئولین ذی ربط دانشگاه هنر اسلامی دستورات و نکات کلیدی بسیار مهمی را بیان فرمودند که نقش موثری را در غنا بخشیدن هر چه بیشتر به این مطالعات و انجام هر چه بهتر و با شکوه تر تبریز ۲۰۱۸ خواهند داشت.مدیر سایت