منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 9 دي 1396     |     کد : 376

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری از سوی شهردار محترم تبریز ابلاغ شد

.

طبق دستور شهردار محترم تبریز کار ارزیابی عملکرد ماهیانه مدیران از ماه جاری آغاز خواهد شد

رییس مرکز پژوهش شهرداری تبریز: شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری از سوی شهردار محترم تبریز ابلاغ شد

دکتر روشنی از ابلاغ شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران شهرداری تبریز از سوی شهردار محترم تبریز به اداره کل بازرسی در دو گروه شاخص های عمومی ماهیانه و شاخص های تخصصی سالیانه خبر داد.

طبق دستور شهردار محترم تبریز کار ارزیابی عملکرد ماهیانه مدیران از ماه جاری توسط اداره کل بازرسی با همکاری  معاونت برنامه ریزی و توسعه، اداره کل حراست و مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز آغاز خواهد شد و کلیه مدیران شهرداری تبریز نیز موظف به همکاری کامل با اداره کل بازرسی خواهند بود.


مدیر سایت