منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 11 دي 1397     |     کد : 382

بررسی کارشناسی تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شورا و شهرداری

.

تعرفه عوارض محلی، مهمترین و اصلی ترین منبع درآمد پایدار و تأمین و تحقق بودجه سالانه شهرداری به شمار می رود، بنابراین اعمال دقت لازم در تدوین آن، ضامن حفظ منافع عمومی است.

به دستور دکتر بهشتی، رییس مرکز پژوهش شورا و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، دفترچه عوارض محلی شهرداری، که توسط شهرداری تهیه و به شورای اسلامی شهر ارائه گردیده، مقرر شده است که ابعاد مختلف آن در مرکز پژوهش شورا و شهرداری مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد.
رییس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری در این خصوص اظهار داشت:
تعرفه عوارض محلی، مهمترین و اصلی ترین منبع درآمد پایدار و تأمین و تحقق بودجه سالانه شهرداری به شمار می رود، بنابراین اعمال دقت لازم در تدوین آن، ضامن حفظ منافع عمومی است.
دکتر محمدرضا روشنی افزود:
دفترچه تعرفه عوارض محلی توسط شهرداری تهیه و در شورای شهر مصوب می شود و اهمیت موضوع برای یک سال مالی شهرداری در آن مشهود می باشد. بنابراین بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات از مهمترین وظایفی است که پرداختن صحیح و دقیق و عدالت محور به این امر، تضمین کننده برنامه های مالی سال آتی شهرداری و مبنای سیاست گزاریهای مدیریت شهری میتواند باشد.
وی افزود:
جهت بررسی این دفترچه جلسه مشترکی با حضور متخصصین دانشگاهی و مدیران و کارشناسان باتجربه  شهرداری برگزار می شود تا دفترچه ای مطلوب، دقیق، منطبق با واقعیت و شایسته شهر تبریز تدوین گردد.

 


مدیر سایت