منوی اصلی
 
تاریخ : دوشنبه 17 دي 1397     |     کد : 383

"چگونگی تحقق سرمایه اجتماعی در شهر تبریز" توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش مورد بررسی قرار گرفت

.

با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی، همبستگی و اعتماد اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری، چگونگی تحقق سرمایه اجتماعی در شهر تبریز، توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی، همبستگی و اعتماد اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری، چگونگی تحقق سرمایه اجتماعی در شهر تبریز، توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر محمدرضا روشنی در این زمینه اظهار داشت:
سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های اساسی و موثر در توسعه و ثبات و پویایی هر شهری است که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن شهر محسوب می گردد و هر گونه کاهش در آن منجر به کاهش مشارکتهای فرهنگی، اجتماعی و ... شهروندان میگردد و رشد آسیب ها، جرائم اجتماعی، بی اعتمادی و بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی دیگر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پرداختن به این موضوع یکی از ضروریات حال حاضر است.
رییس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری افزود:
به توجه به ضرورت این امر، شناخت سرمایه های اجتماعی، عوامل همبستگی و اعتماد اجتماعی در بخش های گوناگون و نحوه بهره برداری از آنها وظیفه ای است که باید مسئولان و مدیران جامعه به خصوص در حوزه مدیریت شهری، با تلاش بیشتر به آن بپردازند.
بر این اساس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری به این مهم پرداخته و در رئوس مطالعات خود قرار داده است که نتایج اجمالی این بررسی، جهت بهره مندی مدیران شهری، در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ارائه خواهد گردید.


مدیر سایت