منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 18 دي 1397     |     کد : 384

برگزاری اولین جلسه هیئت امنای مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز

.

اولین جلسه هئیت امنای مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز با حضور رئیس محترم شورای اسلامی، قائم مقام محترم شهردار تبریز، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری، رئیس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری، اعضای محترم شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار گردید.

اولین جلسه هئیت امنای مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز با حضور رئیس محترم شورای اسلامی، قائم مقام محترم شهردار تبریز، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری، رئیس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری، اعضای محترم شورای اسلامی و اساتید دانشگاه برگزار گردید.
در این جلسه، دکتر شکور اکبرنژاد، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه والای پژوهش در جهان کنونی، به پژوهش‌های کاربردی تأکید داشته و عنوان کرد:
انتظار می‌رود مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز، مطالعات خود را بر اساس نیازهای شهر تبریز پیش برده و کاربردی بودن پژوهش‌ها را در رأس کار خود قرار دهد تا شاهد انعکاس نتایج این مطالعات و طرحهای پژوهشی در پروژه‌های شهری باشیم.
در این جلسه دکتر بهشتی، رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری، به تبیین بندهای "آیین‌نامه داخلی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری" که بر مبنای "اساسنامه تیپ مراکز پژوهشی شوراهای اسلامی سراسر کشور" تهیه و تدوین گردیده است، پرداخت و رئوس مختلف این آیین‌نامه مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.
در ادامه، اعضاء هیئت امنای پژوهش به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص آیین‌‌نامه مزبور پرداختند.   


مدیر سایت