منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 6 بهمن 1397     |     کد : 388

چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز برای افق (1409_1398) توسط مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز بررسی میشود

.

چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز برای افق (1409_1398) به عنوان مبنای عمل کلیه اقدامات شهرداری تبریز تدوین گردیده است.

رییس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز در این خصوص عنوان کرد :
چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز برای افق (1409_1398) به عنوان مبنای عمل کلیه اقدامات شهرداری تبریز تدوین گردیده است.
وی افزود:
برنامه چشم انداز طی جلسات متعدد توسط کارشناسان مرکز پژوهشهای شورا و شهرداری تبریز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات تکمیلی در راستای هرچه بهتر و کارآمدتر شدن آن به معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ارائه خواهد گردید.
دکتر روشنی ادامه داد:
با توجه به اهمیت چشم انداز راهبردی که مبنای عمل کلیه اقدامات در حوزه های کارکردی شهرداری اعم از ایمنی و مدیریت بحران، اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، شهرسازی و معماری و ... میباشد، لازم است تا تمامی بندهای آن به دقت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز اقدام به این مهم کرده است و جلسات بررسی آن ادامه خواهد داشت تا تغییرات لازم اعمال و به واحدهای مختلف شهرداری ابلاغ گردد.


آلبوم تصاویر.

مدیر سایت