منوی اصلی
     
     ساختار مدیریت کارگروه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری

    کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مرکز مطالعات شهرداری تبریز همچون سایر کارگروه های این مرکز از یک رئیس و یک مدیر هماهنگ کننده تشکیل یافته که بطور همزمان مسئولیت دبیر کارگروه را نیز عهده دار است که از سوی شهردار کلانشهر تبریز به این مسولیت منصوب شده اند.

    ریاست کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری تبریز بر عهده حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ، معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز میباشد.  ریاست جلسات کارگروه بر عهده رئیس کارگروه میباشد.

     

    مدیریت کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری تبریز بر عهده دکتر محمد رضا عیوضی میباشد. مدیر کارگروه دارای وظایف ذیل میباشد؛

           -  ایجاد ارتباط مرکز مطالعات با مراکز دانشگاهی و علمی

           -  ایجاد ارتباط کارگروه های تخصصی با  مرکز   مطالعات

           -  بررسی اولیه پروپوزال های پیشنهادی در کارگروه مربوطه

           -   تهیه RFP برای پروپوزال ها

            -  ایجاد هماهنگی های مربوط به اعضای محترم کارگروه ها برای تشکیل جلسات کارگروه جهت بررسی پروپوزال های پیشنهادی

             - پیگیری و بررسی های علمی  پروژه های مطالعاتی و پژوهشی در دست اجرا