منوی اصلی
     
     اعضای کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

     

    ردیف

     

    نام

    نام خانوادگی

    مدرک تحصیلی

    رشته

    محل کار

    درجه علمی

    عکس

    1

    مسلم

    اورنگی

    دکترا

    مدیریت استراتژیک

    دانشگاه تبریز

    استادیار

    2

    محمد رضا

    عیوضی

    دکترا

    مدیریت توریسم

    شهرداری تبریز

    -

    3

    اکبر

    اصغر زمانی

    دکترا

    جغرافیا و برنامه ریزی شهری

    دانشگاه تبریز

    دانشیار

    4

    صمد

    صباغ

    دکترا

    جامعه شناسی

    دانشگاه آزاد (تبریز)

     

    5

    علی

    کریم‌پور

    کارشناس ارشدعلوم ارتباطاتدانشگاه آزاد (تبریز)

    6

    محمد حسین

    منافی

    دکترا

    مدیریت

    دانشگاه آزاد

    استادیار

    7

    ناصر

    صنوبر

    دکترا

    مدیریت

    دانشگاه تبریز

    دانشیار

    8

    رقیه

    تمیز میاندواب

    دکترا

    جامعه شناسی

    دانشگاه علمی کاربردی

    استادیار

    9

    علیرضا

    مختاری

    دکترا

    جامعه شناسی

    دانشگاه پیام نور

    استادیار

    10

    یوسف

    بشیری

    دکترا

    مدیریت

    استانداری آذربایجان شرقی

    -

    11

    علیرضا

    داستان

    کارشناسی ارشد

    حقوق

    شهرداری تبریز

    -

     

    12

    بهروز

    عمرانی

    دکترا

    باستانشناسی

    سازمان میراث فرهنگی

    استادیار

     

    13

    نوید

    مشهور آفاق

    کارشناسی ارشد

    جغرافیا - برنامه ریزی گردشگری

    سازمان میراث فرهنگی

    -

    14

    احمد

    حمزه زاده

    کارشناسی ارشد

    جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

    سازمان میراث فرهنگی

    -

    15

    کریم

    قدرتی

    کارشناسی ارشد

    جامعه شناسی

    شهرداری تبریز

    -

    16

    مهدی

    قنبروند

    کارشناسی ارشد

    مدیریت اجرایی

    شورای شهر تبریز

    -

    17

    فرهاد

    دیرنگ

    کارشناسی ارشد

    علوم سیاسی

    وزارت ارشاد اسلامی

    -

    18

    حسین

    بنی فاطمه

    دکترا

    جامعه شناسی شهری

    دانشگاه تبریز

    استاد تمام

    19

    احمد

    حمیدی

    کارشناسی ارشد

    فقه اسلامی

    معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز

    -

    20

    حسین

    بوداقی

    دکترا

    مدیریت

    دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تبریز)

    استاد یار

    21

    مهدی

    سلیمانپور

    دکترا

    علوم سیاسی

    مشاور شهردار

    -

    22

    حسین

    صالحی پورمهر

    دکترا

    جامعه شناسی

    جهاد دانشگاهی

    استادیار

    23

    علی

    نیازمند

    کارشناسی ارشد

    علوم اجتماعی

    فعال امور اجتماعی

    -