منوی اصلی
 
 اعضای کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

 

ردیف

 

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

محل کار

درجه علمی

عکس

1

مسلم

اورنگی

دکترا

مدیریت استراتژیک

دانشگاه تبریز

استادیار

2

محمد رضا

عیوضی

دکترا

مدیریت توریسم

شهرداری تبریز

-

3

اکبر

اصغر زمانی

دکترا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه تبریز

دانشیار

4

صمد

صباغ

دکترا

جامعه شناسی

دانشگاه آزاد (تبریز)

 

5

علی

کریم‌پور

کارشناس ارشدعلوم ارتباطاتدانشگاه آزاد (تبریز)

6

محمد حسین

منافی

دکترا

مدیریت

دانشگاه آزاد

استادیار

7

ناصر

صنوبر

دکترا

مدیریت

دانشگاه تبریز

دانشیار

8

رقیه

تمیز میاندواب

دکترا

جامعه شناسی

دانشگاه علمی کاربردی

استادیار

9

علیرضا

مختاری

دکترا

جامعه شناسی

دانشگاه پیام نور

استادیار

10

یوسف

بشیری

دکترا

مدیریت

استانداری آذربایجان شرقی

-

11

علیرضا

داستان

کارشناسی ارشد

حقوق

شهرداری تبریز

-

 

12

بهروز

عمرانی

دکترا

باستانشناسی

سازمان میراث فرهنگی

استادیار

 

13

نوید

مشهور آفاق

کارشناسی ارشد

جغرافیا - برنامه ریزی گردشگری

سازمان میراث فرهنگی

-

14

احمد

حمزه زاده

کارشناسی ارشد

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

سازمان میراث فرهنگی

-

15

کریم

قدرتی

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

شهرداری تبریز

-

16

مهدی

قنبروند

کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

شورای شهر تبریز

-

17

فرهاد

دیرنگ

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

وزارت ارشاد اسلامی

-

18

حسین

بنی فاطمه

دکترا

جامعه شناسی شهری

دانشگاه تبریز

استاد تمام

19

احمد

حمیدی

کارشناسی ارشد

فقه اسلامی

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تبریز

-

20

حسین

بوداقی

دکترا

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تبریز)

استاد یار

21

مهدی

سلیمانپور

دکترا

علوم سیاسی

مشاور شهردار

-

22

حسین

صالحی پورمهر

دکترا

جامعه شناسی

جهاد دانشگاهی

استادیار

23

علی

نیازمند

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

فعال امور اجتماعی

-