منوی اصلی
 
 اولویتهای پژوهشی مدیریت کارگروه فنی، عمرانی و ترافیک

اولویتهای پژوهشی کارگروه فنی و عمرانی

1. تدوین نظام فنی و اجرایی شهرداری تبریز

2. تدوین و پیاده­ سازی سامانه مدیریت و کنترل پروژه در پروژه ­های عمرانی

3. ارزیابی لرزه ­ای ساختمان­های شهرداری تبریز، پل­ها و سازه­ های حساس شهر تبریز و ارائه راهکارهای مقاوم­ سازی آنها

4. آسیب­شناسی افت کیفیت در پروژه­ های عمرانی شهر تبریز و ارائه راهکارهای ارتقاء آن

5. تدوین و ایجاد سیستم مدیریت نگهداری در پروژه­ های شهری

6. تدوین سیستمPMS  در شهرداری تبریز (آسیب شناسی سطح کیفی مدیریت آسفالت در شهر تبریز  و ارائه راهکارهای مدیریتی ارتقاء آن)

7. تهیه و تدوین نظام اقتصاد مقاومتی و مهندسی ارزش در پروژه­ های عمرانی

8. بررسی و ارائه روش های جدید اجرایی در پروژه های عمرانی شهر و بومی سازی آنها در تبریز

9. ارزیابی و آسیب­ شناسی میزان رعایت اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها و پروژه ­های شهرداری تبریز و راهکارهای ارتقاء آن

10. بررسی ایجاد سیستم تهیه نقشه­ های چون ساخت برای کلیه پروژه­ های شهری با استفاده از فناوریهای نوین

11. تدوین دستورالعمل و اصول زیباسازی و معماری پروژه ­های شهری با تأکید بر طراحی محیطی و معماری منظر

12. تدوین و ایجاد ساز و کار اجرای پروژه ­های عمرانی ترافیک­ زا در شب

13. بررسی مسایل فرهنگی، اجتماعی و رفاهی شهروندان در طراحی و اجرای پروژه­ های عمرانی

اولویت­های پژوهشی کارگروه حمل و نقل و ترافیک

1. ارزیابی و بازنگری مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تبریز

2. امکان­سنجی تحقق مدیریت واحد ترافیکی شهر بر اساس قوانین موجود در شرایط شهر تبریز

3. امکان­سنجی پیاده­ سازی سیستم مدیریت حمل و نقل انسان­ محور به جای خودرو محور در شهر تبریز

4. ارزیابی و آسیب­ شناسی عملکرد حمل و نقل عمومی در شهر  تبریز و راهکارهای ارتقاء آن

5. بررسی میزان اثربخشی طرح­های ترافیکی بیست سال گذشته بر ترافیک شهری

6. امکان­سنجی پیاده سازی سیستمTOD  در حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز

7. بررسی میزان رعایت سلسه مراتب ترافیکی در معابر شهری و ارائه راهکارهای ارتقاء آن

8. بررسی و ریشه ­یابی مشکلات فرهنگ ترافیکی و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء آن

9. تدوین دستورالعمل کاربرد مهندسی ارزش در پروژه های حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز

10. توزیع و کارکرد بهینه پارکینگ های عمومی در شبکه حمل و نقل شهری با تأکید بر مکان­یابی آنها با استفاده از سیستم GIS

11. بررسی اثرات شکل و الگوی شبکه در پارامترهای عملکردی ترافیک معابر

12. طرح ساماندهی سرویس مدارس، دانشگاهها و ادارات