منوی اصلی
     
     مصوبات کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

    اولین جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز، با هدف بررسی  پروپوزال «تدوین سند توسعة فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری کلانشهر تبریز» که توسط "پژوهشکده توسعة و برنامه ریزی جهاددانشگاهی" تهیه شده بود تشکیل گردید و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی  توسط اعضای محترم کارگروه  به اتفاق آرا مورد تایید قرار گرفت و جهت تایید نهایی در شورای عالی علمی و پژوهشی مرکز و عقد قرار داد به آن شورا ارسال گردید.

    دومین جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مرکز  مطالعات،  برنامه ریزی  و  پژوهش  شهرداری تبریز، با هدف بررسی  پروپوزال « دانشنامه تبریز» که توسط یکی از استاتید تاریخ دانشگاه تبریز تهیه شده بود تشکیل گردید و بعد از بررسی دقیق و کارشناسی توسط اعضای محترم کارگروه مواردی جهت اصلاح، شفاف سازی و اضافه نمودن  به پروپوزال به آن استاد محترم ابلاغ شد تا بعد از انجام  موارد خواسته شده،  در جلسات آتی دوباره مطرح و  جهت تصمیم گیری نهایی و ارسال به شورای عالی علمی پژوهشی مرکز اقدامات لازم بعمل آید.

    سومین جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مرکز  مطالعات،  برنامه ریزی  و  پژوهش  شهرداری تبریز، با هدف بررسی  پروپوزال « طرح راه‌اندازی مرکز حمایت از فعالیت‌های فرهنگ‌بنیان توسط شهرداری تبریز» که توسط " دانشگاه صنعتی شریف" تهیه شده بود  تشکیل گردید و بعد از بررسی دقیق و کارشناسی توسط اعضای محترم کارگروه، مواردی مطرح شد تا در پروپوزال آورده شود تا بعد از لحاظ نمودن در پروپوزال در جلسات بعدی دوباره جهت بررسی مجدد تشکیل گردد .