منوی اصلی
     
     مصوبات مدیریت کارگروه اقتصادی، مالی و توسعه منابع انسانی

    اولین جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی و مالی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز به منظور تهیه و تدوین RFP برای تهیه پروپوزال سند راهبردی اقتصادی شهر  تبریز برگزار گردید. اعضاء ضمن بررسی راهکارهای کسب درآمد پایدار به بحث و بررسی پرداخته و نهایتاً مقرر گردید پروپوزال لازم از سوی دانشگاه تبریز در راستای تفاهم نامه فی مابین پیگیری گردد.

    دومین جلسه کارگروه تخصصی اقتصادی و مالی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز در مورخه 94/4/31به منظور بررسی پروپوزال ارسالی دانشگاه تبریز تحت عنوان "سند راهبردی اقتصادی شهر تبریز" تشکیل و اعضاء ضمن ارائه نکته نظرات خود مقرر گردید با تصویب کلیات پروپوزال، نواقص مد نظر اعضاء توسط دانشگاه تبریز تکمیل و پس از تأیید مرکز  مطالعات و پژوهش شهرداری تبریز جهت عقد قرارداد اقدامات لازم از سوی مرکز صورت پذیرد.