مدیریت کارگروه محیط زیست، خدمات شهری و بحران

ارزیابی وضعیت فضای سبز شهری و مقایسه آن با سرانه های استاندارد نمونه موردی (منطقه 10 شهرداری مشهد)

محمد معتمدی، رمضانعلی شورای، الهام دهقانیان، منیره حداد حسن آبادی چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و م ...
سه شنبه بیست و هشتم مهر 1394
تعداد بازدید: 444
چهارشنبه سی و یکم تير 1394
تعداد بازدید: 963

عملكرد كاهش آلودگي هواي كلان شهر ها در طول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه:

سيد امير فاتح . وحدتي .1388. بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي در زمينه آلودگي هواي تهران ،كارگروه كاهش ...
پنجشنبه چهارم تير 1394
تعداد بازدید: 398

برگزاری اولین جلسه کارگروه خدمات شهری و بحران مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز

اولین جلسه کارگروه خدمات شهری و بحران در محل شهرداری مرکز واقع در چهارراه ابوریحان، اتاق جلسات شهردا ...
پنجشنبه چهارم تير 1394
تعداد بازدید: 412

آسيب شناسي طرح جامع كاهش آلودگي هوا

تاران، م.، عزيزی، س.ا.و آ. خمان. 1392. آسيب شناسي طرح جامع كاهش آلودگي هوا. اولین همایش ملی آلودگی ه ...
يکشنبه بیست و چهارم خرداد 1394
تعداد بازدید: 440

استفاده از پساب تصفيه شده براي آبياري گونه هاي درختي و توسعه فضاي سبز شهري.

سعادت، ي. ع.، مرتضوي جهرمي، س. م.و ع. م. حسنلي. . 1386.استفاده از پساب تصفيه شده براي آبياري گونه ...
سه شنبه پنجم خرداد 1394
تعداد بازدید: 407
آرشیو Print RSS