منوی اصلی
     
    تاریخ : سه شنبه 9 بهمن 1397     |     کد : 390

    طرح موضوعات " شکوفایی شهری" و " همبستگی اجتماعی" در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز

    .

    در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، موضوعات "عوامل کلیدی موثر بر شکوفایی شهر تبریز" و " همبستگی اجتماعی در شهر تبریز" توسط مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش ارائه گردید و توسط اعضاء محترم و کارشناسان کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، موضوعات "عوامل کلیدی موثر بر شکوفایی شهر تبریز" و " همبستگی اجتماعی در شهر تبریز" توسط مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش ارائه گردید و توسط اعضاء محترم و کارشناسان کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
    رئیس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری در این جلسه اذعان داشت:
    چالش های زندگی نوین شهری موجب روی آوردن به رویکرد آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی شهری و بهره‌گیری از ابزارهای گوناگون برای ساختن آینده شده است. در پی این امر، مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری تبریز اقدام به مطالعه "‌عوامل موثر بر شکوفایی شهریِ شهر تبریز" کرده و یکی از عوامل موثر در تحقق این مهم را "تقویت همبستگی اجتماعی" و ابعاد مختلف آن می‌داند.
    دکتر محمدرضا روشنی در این خصوص اظهار داشت:
    طبق تحقیقات جامعه شناسان و متخصصین برنامه ریزی شهری، در حال حاضر کلانشهرهای کشور و در میان آنها تبریز، با توسعه بی رویه و متخلخل و مشکلاتی همچون افزایش خدمات رسانی، ساخت و ساز بی‌رویه روی اراضی نامناسب، گسترش حاشیه نشینی و نهایتاً کاهش سرمایه اجتماعی روبرو می‌باشد که ادامه توسعه با روند ذکر شده باعث تشدید مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... خواهد شد.
    رییس مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و پژوهش شهرداری تبریز افزود:
    شکوفایی شهری مبحثی بسیار جدید در برنامه ریزی شهری است و هدف از انجام مطالعه "شکوفایی شهر تبریز" این است که با رویکرد آینده نگاری به شناسایی پیشران‌های کلیدی و مهمترین عوامل موثر بر توسعه و شکوفایی کلانشهر تبریز بپردازیم و میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر وضعیت آینده این شهر را پیش بینی کرده و برنامه‌ریزی و سیاستگزاریهای مدیریتی را طبق آن پیش ببریم.
    لازم به ذکر است طرح موضوعات شکوفایی شهری و همبستگی اجتماعی شهر تبریز در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ، مورد استقبال قابل توجهی قرار گرفت و در ادامه جلسه اعضاء محترم و کارشناسان نقطه نظرات ارزشمند خود را در این خصوص ارائه دادند.
    مقرر گردید در جلسات آتی، راهکارهای عملی شکوفایی شهری و افزایش همبستگی اجتماعی شهر تبریز، با لحاظ نمودن نقطه نظرات ارزنده اعضاء محترم کمیسیون، جهت بهره گیری مدیران شهری، ارائه گردد.


    PDF چاپ چاپ