منوی اصلی
     
    تاریخ : دوشنبه 15 بهمن 1397     |     کد : 394

    در جلسه هماهنگی بین شورا و شهرداری با دانشگاه ها، رئوس همکاری های فی مابین تعیین گردید

    .

    در جلسه هماهنگی شورا و شهرداری تبریز با دانشگاه ها که در محل بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی برگزار شد، رئوس همکاری بین شورا و شهرداری تبریز با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعیین گردید.

    دکتر محمدرضا روشنی، رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز عنوان کرد:
    در سومین جلسه هماهنگی شورا و شهرداری تبریز با دانشگاه ها که در محل بنیاد ملی نخبگان استان آذربایجان شرقی و با حضور ریاست محترم شورای شهر تبریز، معاون پژوهشی دانشگاه تبریز، رئیس بنیاد و رئیس و معاون علمی و پژوهشی مرکز مطالعات شهرداری تبریز برگزار شد، رئوس همکاری بین شورا و شهرداری تبریز با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعیین گردید.
    فعالیت های دانش بنیان، مسائل پژوهشی و تشکیل اتاق های فکر در حوزه های مختلف مدیریت شهری از جمله این موارد بودند.


    PDF چاپ چاپ