منوی اصلی
     
    تاریخ : يکشنبه 28 بهمن 1397     |     کد : 396

    رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز عنوان کرد: استفاده از توان علمی، فنی و اجرائی دانشگاه تبریز در خصوص ارتقاء سیستم تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن پسماندهای شهر

    .

    با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه تبریز مبنی بر طراحی، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن بهداشتی پسماندهای شهر تبریز ، در نظر است تا با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی و مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، ارتقاء سیستم موجود تصفیه خانه شیرابه زباله گاه شهر تبریز نیز توسط دانشگاه تبریز به انجام برسد.

    دکتر محمدرضا روشنی در خصوص ضرورت ارتقاء سیستم تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن بهداشتی پسماندهای تبریز اظهار داشت:
    با توجه به اعلام آمادگی دانشگاه تبریز مبنی بر طراحی، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه شیرابه مرکز دفن بهداشتی پسماندهای شهر تبریز و طراحی و اجرای طرح مشابه در شهر رشت، در نظر است تا با هماهنگی معاونت محترم فنی و عمرانی و مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز و پس از انجام بررسی های فنی و مدیریتی لازم، ارتقاء سیستم موجود تصفیه خانه شیرابه زباله گاه شهر تبریز نیز توسط دانشگاه تبریز به انجام برسد.
     
    رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز افزود:
    با توجه به احداث سلول های باقی مانده مرکز دفن پسماندهای تبریز توسط قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) ارتقاء سیستم تصفیه موجود ضرورت داشته و دانشگاه تبریز نیز اقدامات و همکاری های لازم را با قرارگاه مذکور معمول خواهد داشت.


    PDF چاپ چاپ