منوی اصلی
     
    تاریخ : شنبه 11 اسفند 1397     |     کد : 398

    برگزاری جلسه شورای علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز

    .

    جلسه شورای علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز به منظوز اتخاذ تدابیر لازم در خصوص امور پژوهشی برگزار گردید.

    جلسه شورای علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز به منظوز اتخاذ تدابیر لازم در خصوص امور پژوهشی برگزار گردید.
    در این جلسه اعضا شورای علمی پژوهشی به بحث و گفتگو در مورد نحوه انجام روند امور پژوهشی پرداختند و مصوب گردید بررسی و داوری پایان نامه های ارسالی به شهرداری که موضوعات آنها در ارتباط با وظایف و عملکرد شهرداری است، به نیابت از طرف معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری انجام پذیرد.
    در ادامه جلسه مقرر گردید، اولویت های پژوهشی سال 1398 شورا و شهرداری نیز توسط مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش، با همکاری و پیشنهادات معاونتها، مدیریت ها، سازمانها و شرکتهای شهرداری تبریز، جمع بندی و جهت تصمیم گیری و اتخاذ اولویت های نهایی، در جلسه بعدی شورای علمی پژوهشی مرکز پژوهشهای شورای اسلامی و شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.


    PDF چاپ چاپ