منوی اصلی
     
    تاریخ : دوشنبه 10 تير 1398     |     کد : 402

    جلسه هم اندیشی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان آذربایجان شرقی

    .

    به منظور بهره گیری از پتانسیل و توانمندیهای متقابل بین شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان آذربایجان شرقی، جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان این دو مجموعه در مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری برگزار گردید.

    به منظور بهره گیری از پتانسیل و توانمندیهای متقابل بین شهرداری تبریز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان آذربایجان شرقی، جلسه هم اندیشی مدیران و کارشناسان این دو مجموعه در مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری برگزار گردید.
    رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری تبریز ضمن اشاره به حساسیت شهروندان نسبت به فضای سبز تبریز، ضرورت اقدامات برنامه ریزی شده و اصولی را مورد تأکید قرار داده و لازمه نیل به این هدف را، همکاری های مشترک علمی و عملی شهرداری و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست عنوان کرد.
    دکتر محمدرضا روشنی، ضمن اشاره به توانمندی های سازمان نظام مهندسی کشاورزی، وجود بیش از 14 هزار نفر عضو متخصص و با تجربه را نقطه قوت آن سازمان بیان کرده و اشاره نمود: ضروریست همکاری این دو مجموعه بر محور نیازها و ضرورت های عملکردی شهرداری، صورت پذیرد.
    وی در ادامه برای گام نخست همکاری، بررسی و بازبینی "پیمان نامه احداث و نگهداری فضای سبز کلانشهر تبریز" را پیشنهاد نمود که مورد قبول رئیس و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان قرار گرفت.
     مهندس شفیعی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از مرکز مطالعات شهرداری تبریز بابت پیش قدم شدن در دعوت به همکاری، به بیان توانمندی ها و پتانسیل های سازمان پرداخت و آمادگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان را برای هرگونه همکاری فنی و تخصصی با شهرداری تبریز اعلام نمود.
    رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان آذربایجان شرقی با استقبال از پیشنهاد اولین مورد همکاری با موضوع "بررسی و بازبینی پیمان نامه احداث و نگهداری فضای سبز کلانشهر تبریز " ، اظهار داشت که این پیمان نامه در " کمیته تخصصی فضای سبز سازمان " مورد بررسی  قرار خواهد گرفت.


    PDF چاپ چاپ