منوی اصلی
     
    تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1398     |     کد : 410

    بررسی نحوه مدیریت هرزآبهای زیرزمینی و استفاده از آنها برای آبیاری فضای سبز، در دستور کار مرکز پژوهشهای شورا و شهرداری تبریز قرار گرفت

    .

    رییس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری عنوان کرد: با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت هرزآبها و نیز حفظ و گسترش فضای سبز و نیز بحران کم آبی، و با توجه به شرایط و پتانسیل های اقلیمی شهر تبریز، به نظر میرسد، مدیریت هرزآبهای زیرزمینی و استفاده از آنها در آبیاری فضای سبز شهر، مفید و موثر واقع گردد.

    رییس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهرداری در این خصوص اظهار داشت:
    متاسفانه عدم مدیریت صحیح هرزآبهای زیرزمینی شهر تبریز، مشکلات عدیده ای را متوجه مدیران شهری کرده است که وارد شدن این آبها در خانه های شهروندان در برخی مناطق و نیز جمع شدن آنها در تونل های حفر شده برای مترو، از جمله این مشکلات می باشد. به همین منظور در جلسه کمیته امکان سنجی استفاده از آبهای زیرزمینی، بررسی نحوه مدیریت هرزآبهای زیرزمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا نحوه مدیریت و استفاده بهینه از آنها مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد.
    محمدرضا روشنی افزود:
    به نظر میرسد در شرایط فعلی، یکی از بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از هرزآبها، بهره گیری از آن در حوزه فضای سبز باشد.
    امروزه نقش و اهمیت فضای سبز، درخت و درختکاری بیش از پیش بر همگان مبرهن است، اما موانعی بر  سر راه نیل به هدف توسعه فضای سبز وجود دارد که مهمترین آنها بارندگی های کم و وقوع خشکسالی و کمبود آب است که سبب محدود شدن گسترش فضای سبز در شهرها میشود.
    وی در مورد روش های مقابله با کم آبی و توسعه فضای سبز تصریح کرد: بکارگیری روش های مقابله با کم آبی می تواند یکی از راههای مناسب گسترش بهینه فضای سبز باشد و در کشور ما که جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب میشود، روشهای مختلفی ، بر اساس نیاز و متناسب با شرایط و اقلیم وجود دارد که یکی از آنها می تواند، مدیریت و استفاده بهینه از هرزآبهای زیرزمینی باشد.
    رییس مرکز مطالعات شهرداری ادامه داد:
    با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت هرزآبها و نیز حفظ و گسترش فضای سبز و نیز بحران کم آبی، و با توجه به شرایط و پتانسیل های اقلیمی شهر تبریز، به نظر میرسد، مدیریت هرزآبهای زیرزمینی و استفاده از آنها در آبیاری فضای سبز شهر، مفید و موثر واقع گردد.
    بدین منظور مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز درصدد مطالعه و بررسی این موضوع برآمده که در گام نخست به شناسایی محل های مناسب برداشت آب و نیز انجام آزمایشات کیفیت این آبها پرداخت خواهد شد.


    PDF چاپ چاپ