منوی اصلی
     
    تاریخ : سه شنبه 21 مرداد 1399     |     کد : 418

    طرح مطالعات جامع ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری

    .

    رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش شهردرای تبریز از همکاری این مرکز در تهیه شرح خدمات طرح مطالعات جامع ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری با سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز خبر داد.

    دکتر محمد رضا روشنی در این خصوص عنوان کرد با عنایت به درخواست همکاری سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز از مرکز مطالعات در خصوص اجرای طرح مطالعات ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری، این مرکز آمادگی خود را در این زمینه اعلام و با همکاری سازمان میادین و ساماندهی شهرداری نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی از کارشناسان سازمان های ذی ربط و اساتید دانشگاهی نسبت به تهیه شرح خدمات جهت شناسایی مشاور ذی صلاح اقدام خواهند نمود.
    وی ضمن ارج نهادن به اجرای طرح مطالعات جامع ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری از سوی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریز  با اشاره به اهمیت موضوع در کلانشهرها ابراز نمود وجود کارگاه ها، اصناف و مشاغل مزاحم شهری که باعث آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و نیز بروز سد معبر در معابر عمومی در شهر تبریز شده است در ارائه شرح خدمات طرح حاضر مورد هدف اصلی کارگروه تخصصی خواهد بود.
     


    PDF چاپ چاپ