منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 9 ارديبهشت 1394     |     کد : 51

منشور و موازین اخلاق پژوهش

هدف اصلی تمام نظامهای اعتقادی و ارزشی رسیدن به کمال واقعی و حقیقی است. پارسائی و رعایت بایدها و نبایدها نقش بسزائی را در رسیدن انسان به این کمال دارد. هر انسانی به حکم انسان بودن و به حکم هدفمند بودن، نیازمند دانستن اصولی است که پرداختن به بایدها و نپرداختن به نبایدها را برای او ترسیم و مشخص سازد. افزون بر این، انسان پژوهشگر دارای وظیفه خاصی است. پژوهشگر به دنبال کشف حقیقت است و حقیقت نقطه کمال اوست و متعهد است که با اتکا به توانمندی و روحیه پرسشگری خود نسبت به کشف حقیقت و انتشار صادقانه آن بپردازد. بی تردید داشتن نظام ارزشی و پایبندی به اصول اخلاقی، او را در انتخاب موضوع تحقیق و نیز در روند تحقیق یاری می رساند.

منشور اخلاق پژوهش، نظامنامه یا تعهدنامه ای است که حدود اخلاقی اجزای پژوهش را ترسیم می کند و برخوردار بودن از جامعه سالم پژوهشی مستلزم رعایت اصول اخلاق پژوهش توسط پژوهشگران از یک سو و سازمانهای متولی پژوهش از سوی دیگر است. داشتن علم و آگاهی کافی نسبت به اصول و موازین اخلاق پژوهش موجب بالندگی در این حوزه خواهد بود.

در این بخش با ارائه فایل پی دی اف کتاب "منشور و موازین اخلاق پژوهش" امید آن می رود که پژوهشگران محترم با مطالعه این مجموعه در اجرای دقیق و عالمانه اجزای آن و نیز ترویج اخلاق پژوهش و ترغیب همنوعان، اهتمام ورزند و در اعتلای نظام اخلاقی پژوهش در کشور بکوشند. 
جهت دریافت فایل کتابچه منشور و موازین اخلاق پژوهش.pdf کلیک کنید.مدیریت کارگروه امور پژوهشی